HOE WERKEN WIJ?

Wij beginnen met …

Een intake

Tijdens de intake gaan we samen vaststellen waar jij behoefte aan hebt en hoe we jou daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast stellen we je een aantal standaardvragen om je achtergrond beter in beeld te krijgen. Ook vertellen we je over onze manier van werken.

Het gesprek is ook een moment om te kijken of het klikt en of het wederzijds vertrouwen er is om samen een coachingstraject in te stappen. Het kan zijn dat jouw vraag niet met behulp van coaching beantwoord kan worden. Is dit het geval dan geven we je dat aan en zullen je verwijzen naar een andere professional die jou op dat moment beter kan helpen. Als het klikt en we willen samen verder, maken we afspraken over het vervolgtraject

En, hoe dan verder?

Als we aansluitend aan de intake besluiten samen verder te gaan, leggen we dit vast in een coachingsovereenkomst. Hierin wordt jouw coachingsvraag, je verwachte resultaat, het geschatte aantal benodigde sessies en de frequentie ervan vastgelegd.

De coachingsessies

Tijdens de intake hebben we afspraken gemaakt over hoeveel sessies je nodig hebt en wat de frequentie wordt (wekelijks, tweewekelijks, etc.). Dit is afhankelijk van je coachingsvraag. Vaak zijn enkele sessies voldoende om zelf weer verder te kunnen.

Tussen de sessies word je aan het werk gezet! Dit vraagt dus ook een investering van je tijd en energie. Gelukkig levert het je meer energie en … je droomrelatie op!

Wie, wat, waar?

We bieden je verschillende coachingsmogelijkheden aan. Neva coacht ‘live’ (in Amsterdam) en telefonisch (of Skype) en Maaike voornamelijk via e-mail. Lees verder ...

FACEBOOK

Aanbevelingen

De ‘fouten’ die je tegenkomt bij het zoeken naar relaties en in de manier waarop relaties aangaat is zo herkenbaar! Tegelijkertijd is het zo moeilijk om dat in je eentje op te lossen. In deze workshop word je je er bewust van wat belangrijk is om dat op te lossen en waar het uiteindelijk om draait als het om relaties gaat. Ik zou de workshop aanbevelen om bewustwording te bevorderen. Inzicht dat het om de relatiedynamiek en het gevoel gaat en niet om uiterlijke kenmerken. Het samen delen en samen lachen was voor mij ook zeer waardevol. Neva en Maaike zijn betrokken, vriendelijk en ervaren. Ik ervoer dat deze workshop met veel plezier en liefde in elkaar is gezet, tot in alle mooie en leuke details toe.
Els Snel

Meer aanbevelingen ....

training
manifesting