HOE WERKEN WIJ?

Wij beginnen met …

Een intake

Tijdens de intake gaan we samen vaststellen waar jij behoefte aan hebt en hoe we jou daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast stellen we je een aantal standaardvragen om je achtergrond beter in beeld te krijgen. Ook vertellen we je over onze manier van werken.

Het gesprek is ook een moment om te kijken of het klikt en of het wederzijds vertrouwen er is om samen een coachingstraject in te stappen. Het kan zijn dat jouw vraag niet met behulp van coaching beantwoord kan worden. Is dit het geval dan geven we je dat aan en zullen je verwijzen naar een andere professional die jou op dat moment beter kan helpen. Als het klikt en we willen samen verder, maken we afspraken over het vervolgtraject

En, hoe dan verder?

Als we aansluitend aan de intake besluiten samen verder te gaan, leggen we dit vast in een coachingsovereenkomst. Hierin wordt jouw coachingsvraag, je verwachte resultaat, het geschatte aantal benodigde sessies en de frequentie ervan vastgelegd.

De coachingsessies

Tijdens de intake hebben we afspraken gemaakt over hoeveel sessies je nodig hebt en wat de frequentie wordt (wekelijks, tweewekelijks, etc.). Dit is afhankelijk van je coachingsvraag. Vaak zijn enkele sessies voldoende om zelf weer verder te kunnen.

Tussen de sessies word je aan het werk gezet! Dit vraagt dus ook een investering van je tijd en energie. Gelukkig levert het je meer energie en … je droomrelatie op!

Wie, wat, waar?

We bieden je verschillende coachingsmogelijkheden aan. Neva coacht ‘live’ (in Amsterdam) en telefonisch (of Skype) en Maaike voornamelijk via e-mail. Lees verder ...

FACEBOOK

Aanbevelingen

Ik heb weer een stap gemaakt in leren ontvangen, weten dat ik goed ben zoals ik ben en hier vooral de rust voor moet nemen! Ik zou de workshop aan mijn vriendinnen aanbevelen! Dit is een dag om met jezelf aan de gang te gaan en handvatten en inzichten te krijgen. Het was een leuke dag! Dankzij enthousiaste begeleiders (Neva en Maaike), onderlinge discussies en uitwisseling van ervaringen ga ik er nu echt mee aan het werk.
Veronique

Meer aanbevelingen ....

training
manifesting