SINGLES, WELZIJN EN PRODUCTIVITEIT

Zijn uw medewerkers gelukkig?

tevreden
medewerkers

Nederland telt ongeveer 2,6 miljoen singles! En dit aantal neemt in de komende twintig tot dertig jaar nog toe tot circa 3,5 miljoen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat mensen met een goede relatie gelukkiger, meer tevreden en productiever zijn dan singles; ondanks dat singles hier vaak een andere mening over hebben. Mensen in een relatie zijn productiever, ervaren meer welzijn en hebben minder gezondheidsklachten.

Hoewel singles aangeven dat zij het leven als single prima en leuk vinden en alles hebben wat ze nodig achten, zijn dat vaak uitspraken om hun situatie vooral naar zichzelf rooskleuriger voor te doen dan dat ze hem zelf, bewust dan wel onbewust, ervaren.

Het mag geen verrassing zijn dat dergelijke resultaten zich doorvertalen naar de werkvloer en mensen die een goede privé-relatie hebben beter presteren, productiever zijn en minder verzuimen wegens ziekte.

Werkgevers willen graag weten hoe hun werknemers de werk-privé balans ervaren maar weten vaak niet hoe ze dit onderwerp ter sprake moeten brengen. Onlangs kwam uit een onderzoek, uitgevoerd door 365/zin, naar voren dat maar liefst een derde van de beroepsbevolking niet in balans is en werk en privé moeilijk kan combineren.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap kenmerkt zich door mogelijkheden te creëren waarmee werknemers hun welzijn kunnen verhogen waardoor ze beter in hun vel komen te zitten. Dit levert de werkgever waardevolle werknemers op die goed presteren en een laag ziekteverzuim kennen.

Hier kan de werkgever een cruciale rol spelen door personeelsbeleid te ontwikkelen waarin het persoonlijk welzijn van de medewerker centraal staat. Medewerkers zonder relatie of met een slechte relatie nemen (een deel van) hun frustraties mee naar het werk. Dit doen ze niet opzettelijk of heel bewust maar ze hebben thuis geen partner waar ze hun ideeën, ervaringen, et cetera mee kunnen bespreken.

Helft singles is onder werktijd actief op sociale media

Een recent onderzoek, uitgevoerd onder 750 singles, heeft aangetoond dat 52 procent van de singles onder werktijd privé actief is op sociale mediakanalen als Twitter, Facebook en Hyves. Lees verder...

ideale employee

Singles helpen om hun relatiestatus te wijzigen

Wellicht heeft u er niet bij stilgestaan, maar als werkgever kunt u de singles in uw bedrijf helpen om hun relatiestatus te wijzigen. Dat kan door middel van een eendaagse training.

Tijdens de training De shortcut naar je droomrelatie krijgen singles, maar ook mensen die niet de relatie hebben die ze willen, instrumenten en handvatten om een voor hen ideale relatie te creëren. Hier kunt u ervaringen van onze deelnemers lezen; succesverhalen kunt u hier bekijken.

Hoewel de training is gericht op het aangaan van een liefdesrelatie, zullen de resultaten doorwerken in zakelijke, vriendschaps- en familierelaties. De werkgever plukt dan mede de vruchten van deze training.

Neem gerust contact met ons op. Dan kunnen we bespreken hoe wij aan het welzijn van uw werknemers kunnen bijdragen.

Trainers: Neva Rajkovic & Maaike Wehrle

AANBEVELINGEN

Deze workshop is leuk! Hij zit goed in elkaar en houd je echt aan de slag met waar je tegenaan loopt. Er is veel veiligheid. We hebben veel plezier gehad met elkaar en gelachen om lastige zaken wat relativerend werkt. Voor mij is er echt wat veranderd. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn belemmerende overtuigingen. Ik kan nu mijn wens voor een man “met rust laten” door meer aandacht te besteden aan zelf meer in balans en in mijn kracht te komen.
S. v/d G.

Fijne workshop waarin je je bewust wordt van wat je eigenlijk zoekt in de relatie, en met elkaar ervaringen uitwisselt. De tijd vliegt om als je zo bezig bent. Meest waardevolle: Duidelijk beeld/gevoel bij wat ik wil. Ik zou workshop aan vriendinnen aanbevelen om duidelijk te krijgen wat ze echt willen.
Susanne Bulten, coach TrueMe

Meer aanbevelingen ....

FACEBOOK